Curriculum vitae

for Anders Holt, per 20.08.2008
Tilbake til nettsidens forside | Andre opplysninger lenger ned | Kontakt Anders Holt

Arbeid

Leder / webredaktør i Telenor Business Norway
01.01.05 -->

Webansvarlig / webredaktør i Telenor Bedriftsmarked
01.01.04 -->

Webansvarlig / webredaktør i Telenor Bedriftskommunikasjon
01.01.03 - 30.12.03

Webredaktør i Telenor Business Solutions
01.01.02 - 30.12.02

Content Manager i  Nextra
01.09.00 - 30.12.01

Communications Manager i NRK Aktivum
15.09.98 - 30.07.00

Tekstforfatter i Real Deal (New Deal)
09.06.97 - 01.09.98

Konsulent i filosofi Filosofisk prosjektsenter
01.01.97 - 06.01.97

IT- koordinator Filosofisk institutt, UiO
96 - 97

Redaksjonssekretær for boken Feminism Epistemology and... UiO.
94 - 96

Administrering, mm. av DM i Paintbox
93 - 94

Seminarleder grunnfag filosofi, UiO.
Hst 93

Bartender i Blue Monk jazzklubb, Oslo
92 - 94

Ansvarlig for Helgevakter i 7/11
90 - 92

Edb-medarbeider i Unisys.
86 - 90

Annet arbeid

Nettlærer i Ex Phil og Ex Fac NKS  (fritid)
01.07.99 - 30.12.00

Filosofisk Praktiker praktiserende (deltid)
99 -->

"Animatr" - Filosofisk Cafe(deltid)
97 -->

Utdannelse

Vår 08: CORE fra Handelshøyskolen i Stockholm HHS

Vår 04: Ledelse og Teamledelse, delemne i en MoM påBI

97 - 99: Utdannelse i Filosofisk Praksis, og fasilitator av Sokratisk Dialog.

Høst 96: Magister i filosofi (mag. art.) på avhandlingen "Begrebet Ligevæt, en underskelse i Søren Kierkegaards filosofiske antropologi"

Hst  94: Idehistorie gfg.

Vår   94: Religionshistorie gfg.

90 -  92: Filosofi mfg.

87 -  89: Sosiologi mfg.

86 -  87: Statsvitenskap gfg.

Hst  86: Examen Phil.

83 - 86: Eksamen Artium Samfunnsfag, politisk linje, Larvik Gymnas.

82 - 83: Grunnkurs Maskin og Mekaniker Larvik yrkesskole.

Verv med mer

Forumdeltager og leder på Ninth International Conference on Philosophical Practice
Juli 08

Styremedlem i NSFP (ny runde) . Medstifter av samme.
08 -->>

Foredragsholder på den 8 Int. Konferanse i Filosofisk Praksis
Mai 06

Foredragsholder på den 7 Int. Konferanse i Filosofisk Praksis
August 04

Medarrangør og foredragsholder på Sommerkonferansen i Filosofisk Praksis, Oslo
Juni 03

Medredaktør av boken Philosophy in Society
August 02

Medarrangør av Sixth International Conference of Philosophical Practice, july, UiO, Oslo 
99 - 01

Medstifter og lærer i utdannelsen i Filosofisk Praksis, ved NSFP.
99 -->>

Medlem av initiativgruppen i FPS
98 - 00

Sekretæ i styret i NSFP. Medstifter av samme.
98 -->

Introduserte Filosofisk Cafe i Norge. Har holdt 180 slike til nå
97 --> 

Medlem av Styringsgruppen i FPS

96 - 97

Sekretæ i styret i DNSKS.

96 - 01

Redaktr av DNSKS småkriftserie.
96 - 98

Medstifter av Det Norske Søren Kierkegaard Selskap (DNSKS).
96 -->

Medstifter av Filosofisk Prosjektsenter (FPS).
95 -->

Formann / Styremedlem i Borettslaget M. Hansens gt.
90 - 99
Andre Opplysninger

Alder:42 år (f. 27.11.65). Sivilstand: Samboer med J. M. R. To døtre.Verneplikt: Ikke pliktig.

Kompetanse
 • God kompetanse innen Filosofi, Filosofisk praksis, mellommenneskelige relasjoner med mer.
 • God kompetanse innen følgende områder: Internett, Ekstranett, Intranett, Markedsføring og kommunikasjon,
 • Relasjoner og mellommenneskelige forhold, Tekst og kommunikasjon, Informasjonsarbeid og PR; Fra strategisk til operasjonelt nivå
 • Har god kunnskap om Telecom, Forsknings, Byrå- og Media-bransjen, i tillegg til Internett-bransjen.
 • Skriver og snakker godt på Engelsk- og Norsk.
 • Har gode kunnskaper om samfunnsmessige forhold, Politikk, Kultur, med mer.

  Internett
 • Ansvarlig for web i Business Norway og redaktør for Internettsidene www.telenor.no/bedrift/i nående arbeid.
 • God kjennskap til interaksjonsdesign, brukertenkning- og vennlighet.
 • Har også noen egne sider: www.holt.no/ og www.sophia.no/

  EDB-kunnskap
 • Behersker de fleste kontorapplikasjoner, i tillegg til Adobeserien, The Brain, FTP med mye mer.
 • Kjennskap til følgende operativsystemer: Dos, Windows 3.x, )x, 2000 - XP /Vista, Mac, Linux.
 • Forståelse for Serverproblematikk, Sikkerhet, Hosting, Java, .net versus unix, Nettverksutfordringer, med mer.

  Interesser
  Internett, Politikk, Kultur, Samfunn, Edb, Litteratur, Film, Teater, Science Fiction, Web, Forskning, Informasjonsarbeid, Markedsf&oring;ring, Søren Kierkegaard, Filosofi, Filosofisk Praksis, Anvendt filosofi, Skrivning - og Cigarer!

  Personen Anders
  Er omgjengelig, humørfylt, samarbeidsvillig, planleggende, uålmodig - men stoisk. Er til tider sta, og har voldsom gjennomfringskraft, spesielt hvis jeg er motivert. Er "hands on" - men kan stoppe opp og reflektere; være analytisk. Er en smule ekstrovert - men derfor også introvert, melankolsk. Jobber bra.

  Filosofi:
  Driver min egen filosofiske praksis, som du finner her: www.sophia.no                                                    

               Mobil: 47901919            Epost: anders@holt.no          Kontakt meg - Anders Holt            

 • Opp til toppen